Úvod

Vranov nad Topľou
Patrik je desaťročný chlapec so svalovou dystrofiou. Žije s rodičmi a dvomi súrodencami. Matka je na opatrovateľskom príspevku a otec je nezamestnaný. Patrik sa nevie sám posadiť a prevrátiť v leže. Pre prevenciu preležanín je pre Patrika nevyhnutná polohovacia posteľ s antidekubitným matracom. Vítaná je finančná pomoc 1100 EUR na zakúpenie postele s matracom.
Námestovo
Patrik má 16 rokov a má detskú mozgovú obrnu. Od narodenia cvičí a navštevuje rehabilitačné pobyty. Stará sa oňho mama, otec pracuje a pomáhajú aj súrodenci. Vítaná je finančná pomoc - doplatok 800 EUR na rehabilitačný pobyt vo Svetielku v Trenčíne.
Prievidza
Veronika sa narodila predčasne a trpí Downovým syndrómom. Okrem toho má problémy so srdiečkom a veľmi sa bojí lekárov. Žije sama s mamou. Vítaná je finančná pomoc na lieky a potraviny.
Malá Ida
Tamarka je trojročné dievčatko s detskou mozgovou obrnou. Žije s rodičmi a s bratom Matyáškom a sestričkou Natáliou. Pravidelne cvičí Bobath koncept a navštevuje rehabilitačné stredisko Marína v Kováčovej. Vítaná je finančná pomoc na rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach.
Nové Mesto nad Váhom
Richard má už 15 rokov a od detstva trpí detskou mozgovou obrnou. Absolvoval niekoľko rehabilitácií, stará sa o neho matka. Vítaná je finančná pomoc 2 500 EUR na rehabilitačný pobyt v Renone po operácii ULZIBAT.
Vranov nad Topľou
Vladko je trojročný modrooký chlapček s detskou mozgovou obrnou. Stará sa o neho matka a otec si v súčasnosti hľadá novú prácu. Vladko sa učí sedieť, zatiaľ nerozpráva a nechodí. Vítaná je finančná pomoc na mesačný rehabilitačný pobyt vo Svetielku v Prešove.
Nižná Myšľa
Alžbetka je šesťročné dievčatko, ktoré má parézu pravej rúčky. Rodičia sa o Alžbetku starajú a pomáhajú aj súrodenci. Pravidelne rehabilituje, navštevuje lekárov a používa rôzne pomôcky na zlepšenie hybnosti rúčky. Alžbetka má pridružené i ďalšie diagnózy. Rodičia pre dcérku robia, čo vládzu, ale rehabilitácie sú veľmi nákladné. Preto je vítaná finančná pomoc na trojtýždňový rehabilitačný pobyt v Liberte v Košiciach.
Humenné
Miriam je 12-ročné dievčatko s detskou mozgovou obrnou. Nechodí, nerozpráva a je ležiaca. Stará sa o ňu matka, ktorá je rozvedená. Vítaná je materiálna a finančná pomoc 350 EUR na doplatok za lieky, potraviny a oblečenie (veľkosť L).
Ostratice
Evelinka má detskú mozgovú obrnu a absolvovala už tri rehabilitačné pobyty. Stará sa o ňu mama a pomáhajú aj starí rodičia. Vítaná je finančná pomoc 3 900 EUR na rehabilitačný pobyt v Adeli Centre.
Hnúšťa
8 ročné dievčatko, ktoré je po operácii nožičiek a očí. Navštevuje denný stacionár v Hnúšti a pravidelne cvičí. Matka sa o ňu stará, otec pracuje. Potrebné sú financie na rehabilitačný pobyt v rehabilitačnom centre Svetielko v Prešove.
Kameničany
Alex a Erik sú štvorročné dvojčatá s detskou mozgovou obrnou. Starajú sa o ne rodičia a pomáha aj starší šesťročný braček. Navštevujú pravidelne rehabilitácie, dokážu už stáť s oporou a prejdú aj pár krôčkov s dopomocou. Vítaná je finančná pomoc 1400 EUR pre oboch na ďalší rehabilitačný dvojtýždňový pobyt v centre Svetielko v Prešove.
Letanovce
Miška sa narodila predčasne, prvé dva mesiace života strávila v nemocnici. Odvtedy pravidelne cvičí a navštevuje rehabilitácie. Miška má detskú mozgovú obrnu. Rada chodí do školy a zo záľub má najradšej bicykel. Vítaná je finančná pomoc na rehabilitačný pobyt vo Svetielku v Prešove.
Košice
Veronika je od narodenia ležiaca, plienkovaná, nerozpráva a má detskú mozgovú obrnu. Stará sa o ňu matka, ktorá poberá opatrovateľský príspevok a Veronika má invalidný dôchodok. Veronika je usmievavé dievčatko, má rada hudbu, cukríky a vychádzky. Vítaná je finančná pomoc na špeciálny polohovateľný kočík, ktorý pomôže matke pri starostlivosti o dcérku a umožní dlhšie prechádzky.
Zvolen
Janka má detskú mozgovú obrnu, stará sa o ňu matka a pomáha aj otec a dvaja bračekovia Martinko a Milanko. Absolvovala kúpele v Kováčovej a cvičí doma s otcom. Vítaná je finančná pomoc 4379 EUR na trojtýždňový rehabilitačný pobyt v Adeli centre.
Široké
Lea pravidelne cvičí a absolvuje rehabilitačné pobyty. Má detskú mozgovú obrnu - spastickú diparézu. Potrebné financie na rehabilitačný pobyt vo Svetielku v Prešove.
Hlohovec
Dominika sa narodila s vývojovou chybou chrbtice a miechy spina bifida. Pravidelne cvičí, navštevuje kúpeľné pobyty, chodí na plávanie a hipoterapiu. Stará sa o ňu matka, otec pracuje. Vítaná je finančná pomoc na rehabilitačné SM cvičenia a spirogymnastiku 1-2x týždenne, 10 EUR/hodina cvičenia.
Handlová
Miško je desaťročný chlapček s detskou mozgovou obrnou, ktorý pravidelne cvičí a navštevuje rehabilitačné pobyty. Stará sa oňho matka. Miško je veselé dieťa, ktoré sa teší do školy za spolužiakmi a pani učiteľkou. Vítaná je finančná pomoc 2500 EUR na rehabilitačný pobyt v Renona, Šúrovce.
Teplička nad Váhom
Števko je šesťročný chlapček s centrálnou tonusovou poruchou - kvadruparetický syndróm. Starajú sa oňho rodičia a súrodenci. Otec pracuje a matka sa snaží o vybavenie opatrovateľského príspevku. Chodí na rehabilitácie do nemocnice a taktiež navštevuje súkromnú fyzioterapeutku. Vítaná je finančná pomoc 500 EUR na absolvovanie týchto terapií.
Zvolen
Vladko sa narodil predčasne a trpí detskou mozgovou obrnou, epilepsiou a ďalšími diagnózami. Sám nesedí, nerozpráva, ale na slová vie reagovať. Dôležité sú preňho senzomotorické hračky, nakoľko má i atrofiu zrakového nervu. Vladkovi pravidelné rehabilitácie pomáhajú v napredovaní, nevyhnutné je v nich pokračovať. Vítaná je finančná pomoc na dvojtýždňový Bobath pobyt.
Žitavany
Tomáško má osem rokov a starajú sa oňho zrakovo postihnutí rodičia. Ich príjem pozostáva z invlidných dôchodkov. Tomáško má detskú mozgovú obrnu a epilepsiu. Vítaná je finančná pomoc na rehabilitačný pobyt v Šamoríne.
Bratislava
Malý chlapec s viacerými závažnými ochoreniami (vrodená metabolická porucha, DMO, zrakové postihnutie). Stará sa oňho sama matka, ktorá je na opatrovateľskom príspevku. Vítaný finančný príspevok na zakúpenie špeciálnej prikrývky alebo jej darovanie.
Veľké Uherce
Vivinka sa narodila sa predčasne. Absolvovala už dve operácie, má viacero diagnóz. Nevie zdvihnúť hlavičku, držať hračku a neudrží očný kontakt. Stará sa o ňu matka, ktorá je na invalidnom dôchodku, pomáhajú i ďalší príbuzní a známi. Vítaná je finančná pomoc na úhradu pobytu v Adeli Centre, čo činí 3000 EUR. Pre matku, ktorá sa sama stará o Vivinku, je hradenie terapie náročné. Pomôže taktiež materiálna pomoc s potravinami, hygienou, plienkami a oblečením.
Hlohovec
14 ročný Peťko je z trojičiek a má detskú mozgovú obrnu. Nechodí, je plienkovaný a vyžaduje si 24 hodinovú starostlivosť. Stará sa oňho mama, ktorá je na opatrovateľskom príspevku a otec pracuje. Vítaná je finančná pomoc na prídavný motorček na vozík, nakoľko Peťko pre svoju chorobu nevie používať elektrický vozík a matka ho nevládze tlačiť.

Od darcu priamo k žiadateľovi

Pomocná ruka ľuďom v zlej životnej situácii

Všetky finančné dary putujú priamo k príjemcovi. Náklady na prevádzku nadácie sú hradené zo súkromných peňazí zakladateľov nadácie, manželov Zuzany a Júliusa Horváthových.

Ak máte možnosť a chuť pomôcť, staňte sa aj Vy jedným z darcov. Viaceré možnosti obdarúvania zaručia, že sa Vaša pomoc dostane práve tam, kam ju chcete poskytnúť.

Sme členmi neformálneho zoskupenia neziskových subjektov, ktoré poskytujú pomoc fyzickým osobám v SR. Cieľom zoskupenia je výmena skúseností a informácií o poskytovanej pomoci žiadateľom. Stretnutí sa v roku 2014 zúčastňujú zástupcovia týchto subjektov: Centrum pre filantropiu n.o./Nadácia Orange, Nadácia J&T, Nadácia Pomoc jeden druhému, Nadácia Pontis/Srdce pre deti, WellGiving, o.z./Ďakujeme.sk, 4people, n.o./Ľudiaľuďom.sk.

Garanti nadácie

Vladimír KrčméryMUDr. Jaroslav Čambalík

  • primár Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia
  • odborný lekár pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu
  • externý pedagóg Strednej zdravotníckej školy v Trnave

"Centrum Nadácie Pomoc jeden druhému je vybavené širokým spektrom pomôcok potrebných pre účinnú rehabilitáciu detských klientov. Odborný personál má viacročnú praktickú skúsenosťou s rehabilitáciou a kvalita poskytovaných terapeutických služieb je v centre garantovaná permanentným vzdelávaním ukončovaným certifikačnými procesmi. Útulné zariadenie prispôsobené detskej klientele navodzuje atmosféru domáceho prostredia a prispieva tak k príjemnému a bezstresovému cvičeniu. Rodičom a detským klientom vrele odporúčam."

Vladimír KrčméryProf. MUDr. Vladimír Krčméry
zakladateľ VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v Bratislave

"Naučil som sa nevenovať kariére, publikáciám, kongresom, profesúram a nespočetným doktorátom. Všetko toto som hodil psovi a začal sa venovať poriadnym veciam: službe chorým."

Profesor Krčméry je zakladateľom niekoľkých zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta. Od mája 2012 je garantom projektu Pomoc jeden druhému

Ján SucháňJán Sucháň
rímskokatolícky kňaz

"Medzi ľuďmi je mnoho chladu, lebo sa neodvažujeme správať sa tak srdečne, akí sme vo svojom vnútri. Ako nemôže byť vlna oceánu sama pre seba, pretože sa neustále podieľa na vlnení oceánu, tak ani my nemôžeme nikdy svoj život prežiť sami pre seba, ale vždy len spolu prežívať život, ktorý je okolo nás."

Okrem práce kňaza sa Ján Sucháň efektívne zapája aj do spoločenského diania. Venuje sa publikačnej činnosti a pravidelne sa prihovára poslucháčom v rádiách.

Jozef Mikloško
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
predseda SPDDD Úsmev ako dar

vybochova2
PhDr. Katarína Výbochová
riaditeľka DD Nezábudka D.Streda

benca
Prof. MUDr. Juraj Benca, PhD, MPH
chirurg v Nár. onkologickom ústave v Bratislave