Úvod

Prievidza
Veronika sa narodila predčasne a trpí Downovým syndrómom. Okrem toho má problémy so srdiečkom a veľmi sa bojí lekárov. Žije sama s mamou. Vítaná je finančná pomoc na lieky a potraviny.
Nové Mesto nad Váhom
Richard má už 15 rokov a od detstva trpí detskou mozgovou obrnou. Absolvoval niekoľko rehabilitácií, stará sa o neho matka. Vítaná je finančná pomoc 2 500 EUR na rehabilitačný pobyt v Renone po operácii ULZIBAT.
Veľké Uherce
Vivinka sa narodila sa predčasne. Absolvovala už dve operácie, má viacero diagnóz. Nevie zdvihnúť hlavičku, držať hračku a neudrží očný kontakt. Stará sa o ňu matka, ktorá je na invalidnom dôchodku, pomáhajú i ďalší príbuzní a známi. Vítaná je finančná pomoc na úhradu pobytu v Adeli Centre, čo činí 3000 EUR. Pre matku, ktorá sa sama stará o Vivinku, je hradenie terapie náročné. Pomôže taktiež materiálna pomoc s potravinami, hygienou, plienkami a oblečením.
Tovarníky
Martinko má vážne genetické ochorenie - metabolickú poruchu Neketotická hyperglycinémia. Deti sa s týmto ochorením dožívajú zhruba do dvoch rokov a sú na vysokých dávkach 3-kombinácii liekov. Martinko má už krásnych osem rôčkov a bez liekov je viac ako šesť rokov. Má však prísnu diétu. Stará sa oňho matka a pomáha aj bratranec, ktorého má Martinko veľmi rád. Martinko pravidelne cvičí a absolvuje rehabilitačné pobyty. Vítaná je finančná pomoc na rehabilitačný pobyt v centre v Hlohovci.
Rajecká Lesná
Anetka je šesťročné dievčatko, ktorá sa narodila predčasne. Trpí detskou mozgovou obrnou, pravidelne cvičí a navštevuje rehabilitačné centrá, vďaka čomu robí malé pokroky. Vítaná je finančná pomoc na absolvovanie rehabilitačného pobytu vo Svetielku v Trenčíne.
Nesvady
Kristián má detskú mozgovú obrnu, kvadruparetický syndróm. Absolvoval už niekoľko rehabilitačných pobytov v Dunajskej Lužnej a taktiež v Adeli Centre v Piešťanoch. Kristián sa začal zlepšovať - sám sedí, štvornožkuje, vie sa s dopomocou postaviť a taktiež už vie používať ľavú rúčku, ktorú od narodenia mal zovretú v pästi. Starajú sa oňho rodičia, pre ktorých je vítaná finančná pomoc na úhradu rehabilitácie v Adeli centre.
Bratislava
Malý chlapec s viacerými závažnými ochoreniami (vrodená metabolická porucha, DMO, zrakové postihnutie). Stará sa oňho sama matka, ktorá je na opatrovateľskom príspevku. Vítaný finančný príspevok na zakúpenie špeciálnej prikrývky alebo jej darovanie.
Spišská Teplica
Miška má štyri roky a trpí metabolickým ochorením, má epilepsiu a oneskorený vývoj. Odporúčanú má integráciu v materskej škôlke, avšak nemá nárok na asistenta, ktorého nevyhnutne potrebuje. Rodina je v kontakte s Centrom včasnej intervencie a snaží sa všetkými dostupnými spôsobmi zohnať peniaze na asistenta do materskej škôlky. Miška v škôlke napreduje, ale sama ju nezvláda. Vítaná je finančná pomoc s úhradou služieb asistenta.
Humenné
Miriam je 12-ročné dievčatko s detskou mozgovou obrnou. Nechodí, nerozpráva a je ležiaca. Stará sa o ňu matka, ktorá je rozvedená. Vítaná je materiálna a finančná pomoc 350 EUR na doplatok za lieky, potraviny a oblečenie (veľkosť L).
Vranov nad Topľou
Patrik je desaťročný chlapec so svalovou dystrofiou. Žije s rodičmi a dvomi súrodencami. Matka je na opatrovateľskom príspevku a otec je nezamestnaný. Patrik sa nevie sám posadiť a prevrátiť v leže. Pre prevenciu preležanín je pre Patrika nevyhnutná polohovacia posteľ s antidekubitným matracom (už zakúpená), aktuálne masti na dekubity a podsedák. Vítaná je finančná pomoc aj na zakúpenie oblečenia a obuvi z protetiky.
Trnava
Rodina s dvomi deťmi, syn má detskú mozgovú obrnu. Stará sa oňho matka, ktorá poberá opatrovateľský príspevok a otec si hľadá si prácu. Syn je kŕmený, plienkovaný, nechodí a nerozpráva. Vítaná je finančná pomoc 2000 EUR na prístavbu kúpeľne, nakoľko súčasna kúpeľňa je malá na manipuláciu s postihnutým synom.
Hlohovec
Dominika sa narodila s vývojovou chybou chrbtice a miechy spina bifida. Pravidelne cvičí, navštevuje kúpeľné pobyty, chodí na plávanie a hipoterapiu. Stará sa o ňu matka, otec pracuje. Vítaná je finančná pomoc na rehabilitačné SM cvičenia a spirogymnastiku 1-2x týždenne, 10 EUR/hodina cvičenia.
Námestovo
Patrik má 16 rokov a má detskú mozgovú obrnu. Od narodenia cvičí a navštevuje rehabilitačné pobyty. Stará sa oňho mama, otec pracuje a pomáhajú aj súrodenci. Vítaná je finančná pomoc - doplatok 800 EUR na rehabilitačný pobyt vo Svetielku v Trenčíne.
Nižná Myšľa
Alžbetka je šesťročné dievčatko, ktoré má parézu pravej rúčky. Rodičia sa o Alžbetku starajú a pomáhajú aj súrodenci. Pravidelne rehabilituje, navštevuje lekárov a používa rôzne pomôcky na zlepšenie hybnosti rúčky. Alžbetka má pridružené i ďalšie diagnózy. Rodičia pre dcérku robia, čo vládzu, ale rehabilitácie sú veľmi nákladné. Preto je vítaná finančná pomoc na trojtýždňový rehabilitačný pobyt v Liberte v Košiciach.
Letanovce
Miška sa narodila predčasne, prvé dva mesiace života strávila v nemocnici. Odvtedy pravidelne cvičí a navštevuje rehabilitácie. Miška má detskú mozgovú obrnu. Rada chodí do školy a zo záľub má najradšej bicykel. Vítaná je finančná pomoc na rehabilitačný pobyt vo Svetielku v Prešove.
Zvolen
Vladko sa narodil predčasne a trpí detskou mozgovou obrnou, epilepsiou a ďalšími diagnózami. Sám nesedí, nerozpráva, ale na slová vie reagovať. Dôležité sú preňho senzomotorické hračky, nakoľko má i atrofiu zrakového nervu. Vladkovi pravidelné rehabilitácie pomáhajú v napredovaní, nevyhnutné je v nich pokračovať. Vítaná je finančná pomoc na pobyt TheraSuit v R1 centre v Banskej Bystrici.
Zavar
Samko má detskú mozgovú obrnu s postihom všetkých štyroch končatín, epilepsiu a stratu zraku. Stará sa oňho babka 24 hodín denne, mamina pracuje. Samko má ešte mladšieho bračeka. Vítaná je finančná alebo materiálna pomoc na úpravu izby (parkety, nábytok) a potraviny, hygiena, oblečenie pre chlapcov.
Zvolen
Janka má detskú mozgovú obrnu, stará sa o ňu matka a pomáha aj otec a dvaja bračekovia Martinko a Milanko. Absolvovala kúpele v Kováčovej a cvičí doma s otcom. Vítaná je finančná pomoc 4379 EUR na trojtýždňový rehabilitačný pobyt v Adeli centre.
Teplička nad Váhom
Števko je šesťročný chlapček s centrálnou tonusovou poruchou - kvadruparetický syndróm. Starajú sa oňho rodičia a súrodenci. Otec pracuje a matka sa snaží o vybavenie opatrovateľského príspevku. Chodí na rehabilitácie do nemocnice a taktiež navštevuje súkromnú fyzioterapeutku. Vítaná je finančná pomoc 500 EUR na absolvovanie týchto terapií.
Ostratice
Evelinka má detskú mozgovú obrnu a absolvovala už tri rehabilitačné pobyty. Stará sa o ňu mama a pomáhajú aj starí rodičia. Vítaná je finančná pomoc 3 900 EUR na rehabilitačný pobyt v Adeli Centre.
Žitavany
Tomáško má osem rokov a starajú sa oňho zrakovo postihnutí rodičia. Ich príjem pozostáva z invlidných dôchodkov. Tomáško má detskú mozgovú obrnu a epilepsiu. Vítaná je finančná pomoc na rehabilitačný pobyt v centre v Hlohovci.
Košice
Veronika je od narodenia ležiaca, plienkovaná, nerozpráva a má detskú mozgovú obrnu. Stará sa o ňu matka, ktorá poberá opatrovateľský príspevok a Veronika má invalidný dôchodok. Veronika je usmievavé dievčatko, má rada hudbu, cukríky a vychádzky. Na kúpu špeciálneho polohovacieho kočíku pomohol príspevkom úrad. Vítaná je finančná pomoc na doplatok za rehabilitačný pobyt v Adeli centre.
Banská Bystrica
Viktorka je krásne deväťročné dievčatko, ktoré napriek handicapu sa usmieva na celý svet. Má detskú mozgovú obrnu a pravidelne cvičí a absolvuje rehabilitácie. Starajú sa o ňu rodičia a snažia sa jej pomôcť ako vládzu. Terapie sú však finančne náročné a pre pokroky Viktorky nevyhnutné. Vítaná je finančná pomoc na rehabilitáciu TheraSuit a cvičenie Feldenkrais.
Sereď
Nikolka je päťročné dievčatko, ktoré malo ťažký štart do života. Trpí detskou mozgovou obrnou, autizmom a strabizmom, nerozpráva a je plienkovaná. Starajú sa o ňu rodičia, ktorí pre Nikolku robia maximum. Vítaná je finančná pomoc s úhradou rehabilitačného pobytu TheraSuit a Bobath v centre v Hlohovci.
Hnúšťa
8 ročné dievčatko, ktoré je po operácii nožičiek a očí. Navštevuje denný stacionár v Hnúšti a pravidelne cvičí. Matka sa o ňu stará, otec pracuje. Potrebné sú financie na rehabilitačný pobyt v rehabilitačnom centre Svetielko v Prešove.
Kameničany
Alex a Erik sú štvorročné dvojčatá s detskou mozgovou obrnou. Starajú sa o ne rodičia a pomáha aj starší šesťročný braček. Navštevujú pravidelne rehabilitácie, dokážu už stáť s oporou a prejdú aj pár krôčkov s dopomocou. Vítaná je finančná pomoc 1400 EUR pre oboch na ďalší rehabilitačný dvojtýždňový pobyt v centre Svetielko v Prešove.

Od darcu priamo k žiadateľovi

Pomocná ruka ľuďom v zlej životnej situácii

Všetky finančné dary putujú priamo k príjemcovi. Náklady na prevádzku nadácie sú hradené zo súkromných peňazí zakladateľov nadácie, manželov Zuzany a Júliusa Horváthových.

Ak máte možnosť a chuť pomôcť, staňte sa aj Vy jedným z darcov. Viaceré možnosti obdarúvania zaručia, že sa Vaša pomoc dostane práve tam, kam ju chcete poskytnúť.

Sme členmi neformálneho zoskupenia neziskových subjektov, ktoré poskytujú pomoc fyzickým osobám v SR. Cieľom zoskupenia je výmena skúseností a informácií o poskytovanej pomoci žiadateľom. Stretnutí sa v roku 2014 zúčastňujú zástupcovia týchto subjektov: Centrum pre filantropiu n.o./Nadácia Orange, Nadácia J&T, Nadácia Pomoc jeden druhému, Nadácia Pontis/Srdce pre deti, WellGiving, o.z./Ďakujeme.sk, 4people, n.o./Ľudiaľuďom.sk.

Garanti nadácie

Vladimír KrčméryMUDr. Jaroslav Čambalík

  • primár Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia
  • odborný lekár pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu
  • externý pedagóg Strednej zdravotníckej školy v Trnave

"Centrum Nadácie Pomoc jeden druhému je vybavené širokým spektrom pomôcok potrebných pre účinnú rehabilitáciu detských klientov. Odborný personál má viacročnú praktickú skúsenosťou s rehabilitáciou a kvalita poskytovaných terapeutických služieb je v centre garantovaná permanentným vzdelávaním ukončovaným certifikačnými procesmi. Útulné zariadenie prispôsobené detskej klientele navodzuje atmosféru domáceho prostredia a prispieva tak k príjemnému a bezstresovému cvičeniu. Rodičom a detským klientom vrele odporúčam."

Vladimír KrčméryProf. MUDr. Vladimír Krčméry
zakladateľ VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v Bratislave

"Naučil som sa nevenovať kariére, publikáciám, kongresom, profesúram a nespočetným doktorátom. Všetko toto som hodil psovi a začal sa venovať poriadnym veciam: službe chorým."

Profesor Krčméry je zakladateľom niekoľkých zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta. Od mája 2012 je garantom projektu Pomoc jeden druhému

Ján SucháňJán Sucháň
rímskokatolícky kňaz

"Medzi ľuďmi je mnoho chladu, lebo sa neodvažujeme správať sa tak srdečne, akí sme vo svojom vnútri. Ako nemôže byť vlna oceánu sama pre seba, pretože sa neustále podieľa na vlnení oceánu, tak ani my nemôžeme nikdy svoj život prežiť sami pre seba, ale vždy len spolu prežívať život, ktorý je okolo nás."

Okrem práce kňaza sa Ján Sucháň efektívne zapája aj do spoločenského diania. Venuje sa publikačnej činnosti a pravidelne sa prihovára poslucháčom v rádiách.

Jozef Mikloško
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
predseda SPDDD Úsmev ako dar

vybochova2
PhDr. Katarína Výbochová
riaditeľka DD Nezábudka D.Streda

benca
Prof. MUDr. Juraj Benca, PhD, MPH
chirurg v Nár. onkologickom ústave v Bratislave